Thiết Bị Phân Tích Kích Thước Hạt BETTERSIZE BT-Online 1

Model: BT-Online 1
Hãng sản xuất: BETTERSIZE
Xuất xứ: Trung Quốc

Thiết Bị Phân Tích Kích Thước Hạt BETTERSIZE BT-Online 1 là một máy phân tích kích thước và hình dạng hạt tiên tiến được thiết kế để thực hiện các phân tích này trực tuyến trong quá trình sản xuất hoặc quá trình công nghiệp.

0934 075 459