Thiết Bị Phân Tích Kích Thước Hạt BETTERSIZE BeNano Series

Model: BeNano 180 Zeta Pro, BeNano 180 Zeta, BeNano 90 Zeta, BeNano Zeta, BeNano 180 Pro, BeNano 180, BeNano 90
Hãng sản xuất: BETTERSIZE
Xuất xứ: Trung Quốc

Thiết Bị Phân Tích Kích Thước Hạt BETTERSIZE BeNano series là một loạt thiết bị tiên tiến được sử dụng để xác định kích thước và tính chất của các hạt, đặc biệt là các hạt nano, trong các mẫu lỏng.

0934 075 459