Hiển thị tất cả 10 kết quả

Độ đục của nước

Độ đục là thông số biểu thị thời gian mất khả năng truyền sáng trong nước và các chất lỏng khác. Thông số này được giới thiệu trong các nghiên cứu ô nhiễm nước đầu tiên, trong đó các nhà nghiên cứu đã cố gắng thiết lập mối quan hệ giữa độ đục của nước và sự hiện diện của các hạt cực nhỏ lơ lửng được hình thành chủ yếu bởi trầm tích và vật liệu thực vật. Máy đo độ đục đã trở thành một công cụ có giá trị để theo dõi tác động của ô nhiễm đối với tài nguyên nước và xác định chất lượng của chúng.

Các phương pháp đo độ đục của nước nhằm đưa ra mô tả khách quan về lượng hạt lơ lửng có trong nước, dựa trên ánh sáng mà bóng đèn chiếu vào nước và ánh sáng đó bị lệch hoặc bị nhiễu.

0974567006