Hiển thị tất cả 4 kết quả

Máy đo màu là một thiết bị đo lường màu sắc 3 thành phần ( tristimulus ) cung cấp đánh giá khách quan về đặc điểm màu sắc dựa trên ánh sáng

0974567006