Hiển thị kết quả duy nhất

Máy luân nhiệt dùng trong phòng thí nghiệm sinh học và sinh học phân tử, ứng dụng trong kỹ thuật PCR để nhân bản đoạn ADN …

0934 075 459