Hiển thị tất cả 41 kết quả

Bộ thổi khô mẫu bằng khí nitơ (còn được gọi là “thiết bị cô đặc mẫu nitơ”) là thiết bị thường được sử dụng để cô đặc mẫu trước khi phân tích hoặc trước khi trao đổi dung môi. Bộ cô đặc xả đáy nitơ tăng tốc độ bay hơi bằng cách giảm áp suất hơi riêng phần của dung môi ngay trên bề mặt chất lỏng.

Nguyên lý hoạt động

Thiết bị hoạt động bằng cách thổi khí nitơ trên bề mặt mẫu đang được làm nóng để tăng tốc độ bay hơi và tách dung môi trong mẫu mà không cần oxy. Xả khí nitơ rất hữu ích đối với các thể tích mẫu nhỏ (dưới 50 mL), vì với các mẫu lớn hơn, quá trình xả khí nitơ sẽ mất nhiều thời gian hơn và do đó, các hợp chất bán bay hơi có thể bị thất thoát.

Thay vì thiết bị cô quay, bộ thổi khô mẫu bằng nitơ có thể cô đặc đồng thời hàng chục mẫu một cách hiệu quả. Tuy nhiên, có sự khác biệt giữa các thiết bị bay hơi nitơ, bao gồm số lượng vị trí chứa mẫu, thiết bị sử dụng bể ướt hay khô, có cần không gian tủ hút hay không và liệu thiết bị có cung cấp nhiệt cũng như xả khí nitơ để làm bay hơi mẫu hay không.

Ứng dụng của bộ thổi khô mẫu bằng nitơ

Thiết bị bay hơi nitơ làm khô và cô đặc mẫu để có thể thực hiện các xét nghiệm như sàng lọc thuốc, phân tích hormone, khối phổ, sắc ký khí và sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC). Về vấn đề này, thiết bị bay hơi nitơ được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp, chẳng hạn như thực phẩm, công nghệ sinh học, hóa học phân tích, dầu khí và khoa học môi trường.

0934 075 459