Bộ thổi khô mẫu bằng khí nito 1 block

Model: MD200-1
Hãng sản xuất: ALLSHENG – Trung Quốc
Xuất xứ: Trung Quốc

0934 075 459