Hiển thị tất cả 3 kết quả

Phép đo quang kế ngọn lửa là một nhánh của quang phổ nguyên tử và nó là một loại quang phổ phát xạ được sử dụng rộng rãi để xác định nồng độ của một số ion kim loại như kali (K), natri (Na), canxi (Ca), liti (Li), xesi (Cs) và chất lỏng sinh học, v.v. trong phân tích hóa học vô cơ. Các ion kim loại được sử dụng trong quang phổ trong trắc quang đều ở dạng nguyên tử.

Quang kế ngọn lửa có thể hữu ích cho phân tích định tính và định lượng các nguyên tố. Bức xạ do quang kế phát ra là đặc trưng của từng kim loại. Do đó, với việc sử dụng quang kế ngọn lửa, chúng ta có thể xác định nguyên tố cụ thể có trong dung dịch mẫu.

0934 075 459