Hiển thị tất cả 3 kết quả

Bộ phá mẫu cod  là một lò phản ứng nhiệt dễ sử dụng bằng vật liệu bền bằng kim loại và cấu trúc vỏ bọc bằng kim loại. Máy được thiết kế với hai …Dùng để phá mẫu cho phân tích COD

Bộ phá mẫu COD (Chemical oxygen demand – nhu cầu oxy hóa sinh học) là lượng oxy cần thiết để oxy hóa các hợp chất hóa học trong nước bao gồm cả vô cơ và hữu cơ. Như vậy COD là lượng oxy cần thiết để oxy hóa toàn bộ các chất hóa học trong nước.

0934 075 459