CÔNG TY CP THIẾT BỊ KHOA HỌC H2TECH
Địa chỉ: Số 413 Bạch Đằng, phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Email: thietbi@h2tech.com.vn
Tel: 0938.306.268
Hotline: 0934.075.459
Website: www.h2tech.com.vn