Máy Phân Tích Đặc Tính Khối Bột BETTERSIZE PowderPro M1

Model: PowderPro M1
Hãng sản xuất: BETTERSIZE
Xuất xứ: Trung Quốc

Máy Phân Tích Đặc Tính Khối Bột BETTERSIZE PowderPro M1 được sử dụng để đo các đặc tính vật lý của một đám bột. Các đặc điểm vật lý cơ bản của vật liệu bột có ý nghĩa trong sản xuất bột, xử lý, vận chuyển, lưu trữ và các ứng dụng khác.

0934 075 459