Tủ lạnh chống cháy nổ tuần hoàn lạnh từ 0°C đến 15°C, 500 lít

Model: LABEX®-520
Nhà sản xuất: Kirsch – Đức
Xuất xứ: Đức

0934 075 459