Tủ lạnh chống cháy tuần hoàn lạnh từ 0°C đến 15°C, 280 lít

Model: LABEX®-288
Nhà sản xuất: Kirsch – Đức
Xuất xứ: Đức

0934 075 459