TỦ BẢO QUẢN MẪU 2-8 ĐỘ 437 LÍT – ARCTIKO

TỦ BẢO QUẢN MẪU 2-8 ĐỘ 437 LÍT – ARCTIKO
Model: PRE 440
Hãng Sản Xuất: ARCTIKO
Xuất xứ: ĐAN MẠCH

0934 075 459