TỦ BẢO QUẢN MẪU 1-10 ĐỘ 523 LÍT – ARCTIKO

TỦ BẢO QUẢN MẪU 1-10 ĐỘ 523 LÍT – ARCTIKO
Model: PR 500
Hãng Sản Xuất: ARCTIKO
Xuất xứ: ĐAN MẠCH

0934 075 459