MÁY QUANG PHỔ UV-VIS UVLINE 9600

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến 
Model: UVILINE 9600
Hãng: Aqualabo– Pháp
Xuất xứ: Pháp

0934 075 459