MÁY QUANG PHỔ TỬ NGOẠI KHẢ KIẾN (UV-VIS) PHÂN TÍCH NƯỚC

Model: OPTIZEN QX

Hãng sản xuất: KLAB – Hàn Quốc

0934 075 459