LÒ VI SÓNG PHÁ MẪU PG INSTRUMENTS – 8300 series

Lò Vi Sóng Phá Mẫu PG Instruments – 8300 Series
Model: 8312, 8318, 8340, 8350
Hãng: PCE Instruments
Xuất xứ: Anh

0934 075 459