LÒ VI SÓNG PHÁ MẪU PG INSTRUMENTS – 8200 series

Lò Vi Sóng Phá Mẫu PG Instruments – 8200 Series
Model: 8206, 8208, 8210, 8212
Hãng: PG Instruments
Xuất xứ: Anh

0934 075 459