Lò nung ống series RSRB

Lò nung ống series RSRB

Hãng sản xuất : NABERTHERM

Xuất xứ : Đức

Series: LHTC (T)

Naber therm

0934 075 459