LÒ NUNG NABERTHERM 1100 ĐỘ C 2L LE 2/11

Model: LE 2/11
Hãng SX: Nabertherm – Đức
Xuất xứ: Đức

0934 075 459