LÒ NUNG NHIỆT ĐỘ CAO SH-FU-4MS

Model: SH-FU-4MS

Hãng sản xuất: SH SCIENTIFIC

SH Scientific

0934 075 459