KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ MẶN TỰ ĐỘNG BÙ TRỪ NHIỆT ĐỘ VÀ CHỐNG VÔ NƯỚC (0.0…10.0%) MASTER-S10

Model: Master-S10a (Cat. No. 2471)

Hãng sản xuất: ATAGO – Nhật

0934 075 459