KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT ĐIỆN TỬ HIỆN SỒ (0.0 – 93.0% BRIX) PAL-3

Model: PAL-3 (Cat. No. 3830)

Hãng sản xuất: ATAGO – Nhật

0934 075 459