Bơm tuần hoàn cho hút hơi độc phá mẫu Kjeldahl

Hãng sản xuất: J.P.Selecta – Tây Ban Nha
Xuất xứ: Tây Ban Nha

JP Selecta

0934 075 459