Bộ phá mẫu chưng cất đạm Kjheldahl 6 vị trí ống 250ml

Bộ phá mẫu chưng cất đạm Kjheldahl 6 vị trí ống 250ml

Model:Bloc Digest 6 (code:4000629)

Hãng – Xuất xứ:Selecta – Tây Ban Nha

JP Selecta

0934 075 459