TỦ LẠNH ÂM SÂU -60oC 133 LÍT – LTF 225

TỦ LẠNH ÂM SÂU -60oC 133 LÍT – LTF 225
Model: LTF 225
Hãng Sản Xuất: ARCTIKO
Xuất xứ: ĐAN MẠCH

0934 075 459