TỦ BẢO QUẢN MẪU -30 ĐỘ 94 LÍT – ARCTIKO

TỦ BẢO QUẢN MẪU -30 ĐỘ 94 LÍT – ARCTIKO
Model: LF 100 
Hãng Sản Xuất: ARCTIKO
Xuất xứ: ĐAN MẠCH

0934 075 459