MÁY QUANG PHỔ UV-VIS UVILINE 9300

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến 2 chùm tia
Model: UVILINE 9600
Hãng: Aqualabo– Pháp
Xuất xứ: Pháp

0934 075 459