MÁY QUANG PHỔ UV-VIS PG INSTRUMENTS – T75 Series

Máy Quang Phổ UV-Vis PG Instruments – T75 series
Model: T75, T75+
Hãng: PCE Instruments
Xuất xứ: Anh

0934 075 459