MÁY QUANG PHỔ UV-VIS PG INSTRUMENTS – T70 Series

Máy Quang Phổ UV-Vis PG Instruments – T70 series
Model: T70, T70+
Hãng: PCE Instruments
Xuất xứ: Anh

0934 075 459