MÁY QUANG PHỔ UV-VIS PG INSTRUMENTS – T60

Máy Quang Phổ UV-Vis PG Instruments – T60 Series
Model: T60U, T60V
Hãng: PCE Instruments
Xuất xứ: Anh

0934 075 459