MÁY LẮC GIA NHIỆT LOẠI CBS-350 JEIOTECH

Model: CBS-350

Hãng: JeioTech-Hàn Quốc

Jeiotech

0934 075 459