Máy Đếm Khuẩn Lạc Tự Động INTERSCIENCE Scan 500

Model: Scan 500
Hãng sản xuất: Interscience
Xuất xứ: Pháp

Máy Đếm Khuẩn Lạc Tự Động INTERSCIENCE Scan 500 đảm bảo đếm khuẩn lạc nhanh chóng và hiệu quả, kể cả trên môi trường thạch tạo màu. Nó đảm bảo khả năng tái tạo tuyệt vời. Hình ảnh và kết quả được lưu lại và có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Scan 500 cũng là một đầu đọc vùng ức chế.

0934 075 459