Lò nung series L (T)

Lò nung series L (T)

Hãng sản xuất : NABERTHERM

Xuất xứ : Đức

Series: LHTC (T)

Naber therm

0934 075 459