Lò nung ống series RSRC

Lò nung ống series RSRC

Hãng sản xuất : NABERTHERM

Xuất xứ : Đức

Series: RSRC

Naber therm

0934 075 459