KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT ĐIỆN TỬ HIỆN SỐ (0.0 – 53.0% BRIX) PAL-1

Model: PAL-1 (Code 3810)

Hãng sản xuất: ATAGO – Nhật

0934 075 459