KHÚC XẠ KẾ ĐO ĐỘ NGỌT HIỂN THỊ SỐ (0.0 – 32.0% BRIX) PR-32

Model : PR-32a (Cat. No. 3405)

Hãng sản xuất: ATAGO – Nhật

0934 075 459