Hệ Thống Sắc Kí Điện Di Mao Quản LUMEX – CAPEL

HỆ THỐNG SẮC KÍ ĐIỆN DI MAO QUẢN – CAPEL
Hãng sản xuất: Lumex Instruments
Xuất xứ: Nga/Canada
Model: CAPEL-105M, CAPEL-205

Lumex

0934 075 459