BỘ CHIẾT BÉO SOXHLET ROT-X-TRACT-S

HÀNG SẢN XUẤT: ORGANOMATION – USA

XUẤT XỨ: MỸ

MODEL: 13070

 

0934 075 459