BẾP ĐUN BÌNH CẦU HIỆN SỐ CÓ KHUẤY TỪ 98-II-C 50ML

Model: 98-II-C 50ML

Hãng Sản Xuất: Genlab-Trung Quốc

0934 075 459