Bể Rửa Siêu Âm 90L SMEG VU90H1

Model: VU90H1
Hãng sản xuất:
SMEG – Ý
Xuất xứ:
Ý

Bể Rửa Siêu Âm 90L SMEG VU90H1 có dung tích 90 lít để xử lý trước và làm sạch các vật liệu và dụng cụ khác nhau. Thiết bị được phân loại là thiết bị y tế Loại I theo MDR (Quy định (EU) 2017/745).

0934 075 459