Bể Rửa Siêu Âm 45L SMEG VU45H1

Model: VU45H1
Hãng sản xuất:
SMEG – Ý
Xuất xứ:
Ý

Bể Rửa Siêu Âm 45L SMEG VU45H1 có dung tích 45 lít để xử lý trước và làm sạch các vật liệu và dụng cụ khác nhau. Thiết bị được phân loại là thiết bị y tế Loại I theo MDR (Quy định (EU) 2017/745).

0934 075 459