Bể Cách Thủy Hiển Thị Số Funker Gerbe – WB-436-D

Bể Cách Thủy Hiển Thị Số Funker Gerbe – WB-436-D
Model: WB-436 D
Hãng sản xuất: Funke Gerber
Xuất xứ: Đức

0934 075 459