Hiển thị kết quả duy nhất

Độ chảy của bột

Độ chảy của bột, còn được gọi là khả năng chảy, được định nghĩa là chuyển động tương đối của một khối hạt giữa các hạt lân cận hoặc dọc theo bề mặt thành bình chứa.

Nói cách khác, khả năng chảy của bột đề cập đến khả năng bột chảy theo cách mong muốn trong một thiết bị cụ thể.

Do đó, dòng chảy của bột là một vấn đề đa chiều trong đó các đặc tính của bột được nghiên cứu kết hợp với hình dạng của một ứng dụng để dự đoán khả năng chảy.

Tại sao cần xác định độ chảy khối bột?

Trong ngành dược phẩm, trạng thái dòng chảy của bột có thể ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất, điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm về trọng lượng và tính đồng nhất của hàm lượng.

Trong quá trình sản xuất bồi đắp nhiệt hạch trên khối bột, lưu lượng bột ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tạo lớp và do đó ảnh hưởng đến chất lượng của chi tiết cuối cùng.

Do đó, việc đạt được những hiểu biết có giá trị về đặc tính dòng bột bằng cách thử nghiệm các đặc tính dòng chảy là điều cần thiết để tránh các vấn đề về dòng chảy trên dây chuyền sản xuất, tối ưu hóa các quy trình công nghiệp và đảm bảo duy trì đầu ra ổn định.

0974567006