TỦ LẠNH ÂM SÂU -150 ĐỘ 171 LÍT – ARCTIKO

TỦ LẠNH ÂM SÂU -150 ĐỘ 171 LÍT – ARCTIKO
Model: CRYO 170 
Hãng Sản Xuất: ARCTIKO
Xuất xứ: ĐAN MẠCH

0974567006