THIẾT BỊ KIỂM TRA ĐỘ THẨM THẤU KHÍ VAC-V3 LABTHINK

THIẾT BỊ KIỂM TRA ĐỘ THẨM THẤU KHÍ VAC-V3 LABTHINK
Model: VAC-V3
Hãng sản xuất: LABTHINK
Xuất xứ: TRUNG QUỐC

0934 075 459