MÁY KHUẤY TỪ KHÔNG GIA NHIỆT DIGITAL SCI6-PRO

Model:  SCI6-Pro
Hãng sản xuất: SciLogex-Mỹ

0934 075 459