Máy Chuẩn Độ Tự Động Và Phân Tích Karl Fischer – PG INSTRUMENTS

Model: 12 series
Hãng: PG Instruments
Xuất xứ: Anh

Máy chuẩn độ tự động 12 series thực hiện nhiệm vụ chuẩn độ cơ bản trong đó nồng độ của một chất hóa học được xác định bằng cách cho chất đó phản ứng với một lượng đo được của một chất hóa học khác.

0934 075 459