Lò nung nhiệt độ cao XG30/18 1800ºC 30L

0934 075 459